Канал 77 Соновник beta v0.1

Букви

Соновник Буква Љ

 

 

- ЉИЉАН - цвеќе, чувства, страст, среќа во љубовта.

 

- ЉУБОВНА ИГРА - болест, настинка.

 

- ЉУБОВНИК BO COH - да бидеш, внима-ние, ќе ги откријат вашите чув-ства, да имаш љубовник - срам.

 

- ЉУБОВДА ВОДАТДРУГИ - несреќа.

 

- ЉУБОВНО ПИСМО - ќе ги дознаат ва-шите тајни.

 

- ЉУБИЧИЦА - среќа во љубовта, радос-ни вести.

 

- ЉУЉАШКА - кратка радост.

 

- ЉУБОМОРА - кавга, расправа.